Καλωσήλθατε στην Τεκτονική Βιβλιοθήκη του Φ.Ο.Σ.

Ο Φιλοσοφικός Όμιλος "ΣΥΜΠΟΣΙΟ" αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει σαν στόχο να μεταφέρει στον ελλαδικό χώρο τη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη και την εσωτερική παράδοση. Αποβλέπει στη σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση καθώς και στην παρουσίαση ιδεών και θεμάτων που ήταν μέχρι τώρα άγνωστα στην ελληνική βιβλιογραφία, πιστεύοντας πως θα καλύψουν ένα κενό στις ανάγκες του προβληματισμένου αναγνωστικού κοινού.

Για το σκοπό αυτό, αυτή η ιστοσελίδα κάθε μήνα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργιες ομιλίες.

Οι προσφορές προς αυτόν, όπως και τα έσοδα από τις ομιλίες και τα βιβλία, θα χρησιμοποιούνται ως ανανεούμενο κεφάλαιο για τις νέες εκδόσεις.